|< << >> >|

Guru Yogi Ramesh's Laughing Yoga (2005/10/22)

If you would like to feel better, Guru Yogi Ramesh’s laughing yoga may prove to be helpful to you!

Guru Yogi Ramesh

Myself I don’t want to meet the Dalai Lama because he doesn’t understand Zen Koans.

Guru Yogi Ramesh

blog comments powered by Disqus